Skip to content
Menu
0,00 
Your cart is empty. Go to Shop
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Priemyselné váhy

Priemyselné podlahové plošinové váhy s váživosťou od 30 kg do 6000 kg pre presné kontrolné a obchodné váženie. Krytie váh IP-54 až IP-67. Všetky váhy s označením zeleného M podliehajú úradnému overeniu (ciachovaniu), priemyselné váhy s označením OIML je možné úradné overiť alebo vystaviť kalibračný list. Váhy s označením červeného M nepodliehajú úradnému overeniu.